Preko ovog obrasca možete se javiti ako želite da Vas stavimo na mail-listu za redovito dobivanje obavijesti o daljnjim radionicama. Samo stavite napomenu "za stavljanje na listu".

 

Također, možete poslati prijavu za neku od navedenih aktualnih radionica. Molimo Vas da u prijavi pošaljete sve tražene podatke i da se prijavite samo ako ste sigurni u svoj dolazak i pohađanje.   Hvala!

Your details were sent successfully!

D O N I R A J T E

IBAN: HR0623600001102386929

OIB: 66255669661

Uplatom s naznakom

"donacija za rad udruge"

pomažete odvijanju aktivnosti

i nužne materijale za rad

Udruge Kreativan trening.  Hvala!