top of page

Iskustvo

Pod dramskim odgojem danas se podrazumijeva skup metoda poučavanja i učenja koje se koriste dramskim izrazom*  kao čovjekovom sposobnošću kojom se on služi tijekom sazrijevanja i odrastanja.
*Dramski izraz podrazumijeva svaki oblik izražavanja u kojem su stvarni ili izmišljeni događaji, bića, predmeti, pojave i odnosi predstavljeni s pomoću odigranih uloga i situacija.
Dramski se odgoj u svijetu razvio naročito u posljednjih tridesetak godina, potekavši iz anglosaksonskih zemalja, te šireći se na Skandinavske zemlje, a danas je utjecaj snažan kako u razvijenim, tako i u nerazvijenim tzv. tranzicijskim zemljama. U nizu zemalja izgrađeni su nacionalni sustavi dramskog odgoja i pedagogije, u pravilu na pedagoškim i umjetničkim fakultetima, gdje se dramska pedagogija osmišljava, razvija i istražuje i gdje su dramski pedagozi priznata i cijenjena profesija. U velikom broju zemalja dramski je odgoj zaseban nastavni predmet, ali se istovremeno kao metoda uvodi i koristi u nizu drugih nastavnih područja.
Dramski odgoj nema za svoj isključivi cilj profesionalno bavljenje dramskom umjetnošću. Dok se u dramskoj umjetnosti dramatski doživljaj svijeta pretvara u umjetnost tj. kazališni čin (ili neki drugi umjetnički oblik), u dramskom odgoju on se pretvara u organiziranu igru.
Dramski odgoj pomaže djetetu u razvijanju osjećajnosti i osjetilnosti, govornih i komunikacijskih vještina, mašte, kreativnosti, otkrivanje i razvijanje sklonosti, formiranje stavova, te stjecanje i razvijanje društvene svijesti, što znači razvijanje samokritičnosti, odgovornosti, tolerancije, humanosti, razumijevanje međuljudskih odnosa, te stjecanje sigurnosti i samopouzdanja. Dakle, svrha dramskog odgoja jest odgajanje i priprema za život.
Podsjetimo (iz stručne pedagoške literature):
"Naučimo:  10% od onoga što čitamo, 20% od onoga što slušamo, 30% od onoga što vidimo, 50% od onoga što vidimo i čujemo, 70% od onoga što izgovorimo, 90% od onoga što izgovorimo i učinimo."
Dramske metode omogućuju upravo takvo učenje, iskustveno i s razumijevanjem, u skladu sa svojim mogućnostima, osjećajući se jednako zaslužnim članom skupine.

bottom of page